Kjøtt av lam/sau

Kjøp lam og sau rett fra oss. Fra dyr som har levd det gode liv. Vi kan ta tilbake kjøtt fra Nortura (nisjeslakt) som vi selger til forbruker.

Dette forutsetter at kunden legger inn bestilling på slakt før vi sender dyra til slakteriet.

Prisen på kjøttet består da av kostnadene vi har med å ta tilbake slaktet (faktureres oss av Nortura) pluss engrosprisen (fastsettes også av Nortura).