Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo

Driver
Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo

Driveren med odel på bruket heter Anne-Gudrun, og er født og oppvokst på Lyngsmoen. Hun har tilbragt to år av livet sitt som «eksil-verdaling» på Ekne i Levanger, men var snar ved å vende heim til gard og grunn da anledningen bød seg. Noen tvil om hvorvidt hun skulle ta over småbruket har det aldri vært, og Anne-Gudrun tok tidlig valget om at det var her hun skulle bo og dette hun skulle gjøre.

Ved siden av å være sauebonde, jobber hun ved NAV Familie- og Pensjonsytelser på Steinkjer, i tillegg til at hun har noen verv. Anne-Gudrun har en mastergrad i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi fra NTNU, og har tidligere jobbet som frilansjournalist for Trønder-Avisa, hatt studentjobb ved SINTEF og jobbet som organisasjonsutvikler i bedriftshelsetjenesten ANT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.